Chúng tôi là ai?

Văn phòng tư vấn doanh nghiệp PTI và cộng sự (PEC) là một thành viên thuộc Tổ chức giáo dục chất lượng cao PTI. Tự hào với đội ngũ chuyên gia tư vấn với phẩm chất, kinh nghiệm, trình độ, và uy tín hàng đầu, chúng tôi thực hiện sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của tổ chức, doanh nghiệp và cam kết cung cấp các giải pháp tư vấn tối ưu cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong thời đại hội nhập.
Chiến lược doanh nghiệp, Tái cấu trúc doanh nghiệp, Tái thiết văn hóa doanh nghiệp, Chiến lược Marketing, Định vị thương hiệu.