Văn phòng Tư vấn doanh nghiệp PTI và cộng sự (PEC)

Trưởng phòng: Mr. Hải Bằng 
Tầng 1, Tháp B - Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà nội 
Điện thoại: 0986 511 822 
Email: haibang@pti.vn

Thông tin