Điều nghiên thị trường là quá trình thiết kế, thu thập phân tích và báo cáo thông tin thu thập được nhằm giúp doanh nghiệp thiết lập chiến lược Marketing và thiết kế chương trình tiếp thị đúng phân khúc thị trường và khách hàng doanh nghiệp đó. Chương trình tư vấn Điều nghiên thị trường của tổ chức PEC sẽ giúp cho doanh nghiệp có được chìa khóa thông tin để thực sự am hiểu thị trường và khách hàng, nắm bắt được xu hướng phát triển thị trường và những thay đổi trong nhu cầu khách hàng, hiểu được đối thủ cạnh tranh,... để định vị chiến lược doanh nghiệp đúng đắn, sáng tạo và tạo giá trị mới mà thị trường và khách hàng mục tiêu đòi hỏi.

Quy trình tư vấn: 

dieu-nghien-thi-truong