Hệ thống nhận diện thương hiệu còn tạo ra niềm tự hào cho nhân viên, chủ sở hữu, và đối tác về sự chuyên nghiệp của tổ chức; từ đó kiến tạo nên vị thế của sản phẩm - dịch vụ và chính doanh nghiệp trên thị trường.... Chương trình tư vấn Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu của Tổ chức PEC sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng một hệ thống chặt chẽ, mang tính liên kết, đồng bộ, nhất quán, và nghệ thuật của thương hiệu trong tổng thể, phủ kín thương hiệu từ tên thương hiệu, màu sắc chủ đạo, logo, font chữ, cách bài trí văn phòng, đồng phục, bảng tên....

Quy trình tư vấn: 

nhan-dien-thuong-hieu